NIEUWS: OPENING NIEUWE BRANDWEERKAZERNE EEN SUCCES

Afgelopen zaterdag, 24 maart 2012, werd de nieuwe brandweerkazerne geopend. In de ochtend was het officiële handelingen en in de middag werd een open dag gehouden die toegankelijk was voor het publiek.

 

Opening

De openingshandeling werd voorafgegaan door een drietal sprekers, de heer Van Die, gemeentelijk commandant van Reimerswaal en de heer Van de Velde namens aannemersbedrijf Fraanje en ontwerper Bouwraadhuis en door de heer Maljaars van de Veiligheidsregio Zeeland.

 

Namens de aannemers en onderaannemers werd een cheque overhandigd voor het aanschaffen van een multimedia systeem en van de veiligheidsregio overhandigde een mooie foto van de nieuwe brandweerkazerne met de voertuigen er voor. Dit alles werd overhandigd aan de heer Lamper, groepsleider van de Brandweer Yerseke.

 

Na de toespraken was er een wandeling van de tijdelijke kazerne naar de nieuwe kazerne alwaar burgemeester Huisman de feitelijke opening samen met de heer Kil, afdelingshoofd OPZ van de Gemeente Reimerswaal uitvoerde.

Officiële handeling

De openingshandeling bestond uit het met de hand pompen en hierdoor een rescue -schaar te bedienen. De heer Kil bediende de handpomp, burgemeester Huisman de schaar. Door deze dicht te knijpen onthulde er een openingsplaquette.

Na de officiële opening was er gelegenheid om de kazerne te bezichtigen.

 

Opendag

In de middag kon het publiek van 13:00 tot 16:00 uur de kazerne bezichtigen. Op het buitenterrein was het demo-voertuig van Holmatro, een ambulance, een tankautospuit,  hulpverlenings- voertuig en een politieauto te bezichtigen.

 

Rond de klok van 15:00uur was er nog een demonstratie hoe een personenauto open geknipt wordt, indien er slachtoffers bekneld zouden zitten.

 

Druk

Zowel in de ochtend als in de middag was het zeer druk. Vele mensen hebben het mooie weer aangegrepen om de kazerne te komen bekijken. De schatting in de morgen was ongeveer 150 personen en in de middag ongeveer 500 personen.

 

Dank

Blusgroep Yerseke wil een ieder die op welke wijze dan ook deze dag hebben mogelijk gemaakt, of hebben bezocht, van harte bedanken hiervoor.

Hopelijk heeft u ons nooit nodig, maar mocht het toch nodig zijn schroom niet, u kunt op ons rekenen.

 

Groepsfoto voorafgaand aan officiële opening

Achterste rij v.l.n.r.: Jacco de Looff, Ronald de Wee, Jankees Ringlever, Tim Sinke, Patrick van der Endt, Gerrit-jan de Goffau,

Eduard van oeveren, Mart Potter, Arjan de Looff.

Voorste rij v.l.n.r.: André Paauwe, Randy Butijn, Gwendal Uytdewilligen, Ronnie de Wit, Niek de Jonge, Tommy Steenpoorte,

Boudewijn Boone, Armand Butijn, Adryan Lamper

 

 

MASSALE VERPLAATSING


DE OFFICIELE OPENINGSHANDELING
OPEN DAG
 

 

 

NIEUWS: Opening brandweerkazerne Yerseke


3 februari 2012

Nu de uitspraak bekend is kan ook de officiële opening bekend gemaakt worden:

24 maart 2012

 

 

NIEUWS: Uitspraak rechter positief voor groep Yerseke


3 februari 2012

Donderdag heeft de rechter uitspraak gedaan in de juridische procedure tegen de bouw van de brandweerkazerne. Enkele bewoners van de Meulemeesterstraat hebben deze zaak aangespannen. De meervoudige kamer sprak uit dat het beroep gegrond is, en heeft het bestreden besluit vernietigt, maar bepaalt ook dat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand worden gelaten. Met andere woorden de bezwaarmakers zijn op één onderdeel in het gelijk gesteld omdat de gemeente de bij de omgevingsvergunning onderbouwing nagelaten heeft om de bestemming in het bestemmingsplan goed te omschrijven. De plaats van de kazerne en de omvang van de kazerne voldeed wel volgens de rechter. Dit houdt dus in dat de kazerne op de juiste plaats is gebouwd en dat deze dan ook als zodanig gebruikt mag worden. Wel kan er tegen de uitspraak binnen 6 weken nog een hoger beroep worden ingediend bij de Raad van State in Den Haag. Of de bewoners hier toe overgaan is nog niet bekend. 

 

NIEUWS: NIEUWE KAZERNE


19 december 2011

Vandaag de oplevering gehad van de brandweer kazerne. Op enkele kleine opmerkingen na is het goedgekeurd. Nu de oplevering een feit is zal er de komende twee weken nog veel schoongemaakt moeten worden. De vrijwilligers zullen dit zelf ter hand nemen.

 

NIEUWS: NIEUWE KAZERNE


14 december 2011

Vandaag is de coating aangebracht in de stallingsruimte! Morgen nog vloerbedekking in de kantine en kantoor. Daarna nog enkele kleine afwerkpuntjes. dan zijn we klaar voor de oplevering aanstaande maandag 19 december.

 

 

 

 

 

 

NIEUWBOUW BRANDWEERKAZERNE


28 oktober 2011

De afgelopen 2 weken hebben ze de buitenschil van de brandweerkazerne aangebracht, de laatste dagen is de buitenbeplating aangebracht.

In de weken ervoor is het binnen metselwerk en de verdiepingsvloer van de zolder gelegd.

 

 


11 oktober 2011
Na de bouwvakantie is er weer een start gemaakt met de bouw van de brandweer kazerne. Op dit moment zijn ze bezig om de fundering gereed te maken om er beton in te storten. In week 36 zal deze gestort worden.

 

15 juli 2011

Op vrijdag 15 juli 2011 is de bouw gestart van de nieuwe brandweer kazerne van Yerseke. Rond de klok van 13;00 uur werd de eerste paal de grond ingeslagen. Vanwege de bezwaren van omwonenden heeft de bouw van de kazerne enige tijd op zich laten wachten. Medio 2007 werd al een start gemaakt met de plannen voor nieuwbouw op de toen huidige locatie. Diverse bewoners van de Meulemeesterstraat hebben daarop op allerlei manier bezwaar gemaakt. Uiteindelijk heeft dit er toe doen lijden dat de bouw nu pas kon plaats vinden.

Hopelijk zal de bouw voorspoediger verlopen dan het voortraject en zullen de vrijwilligers van blusgroep Yerseke vlot van hun nieuwe onderkomen gebruik kunnen maken. Indien er geen strubbelingen meer plaats vinden zou deze aan het eind van 2011 gereed moeten zijn.

28 juni 2011

2e bouwvergadering, geplande start werkzaamheden fundering na bouwvakantie, week 34

 

April 2011

Uitgraven van bouwput

 

Medio 2008

Sloop bestaande kazerne onder het verenigingsgebouw Het Trefpunt

 

 

 

 
  

 

Sitemap

©Copyright Brandweer Yerseke

Disclaimer